Hình ảnh

Blog này không có chứa các tác phẩm của mình vì nó khá nhiều và nặng.

Thay vào đó, mình có post các ảnh mình tạo ra trên Twitter và Group Facebook.

Anime AI Art Group  Twitter của mình 

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tìm các hình ảnh độ phân giải cao của mình trên Devian

Devian của mình nè!